Eğitimin Faydaları

Zihinsel engelli bireyler alacakları eğitim ile günlük işlerini yapabilir, akademik destekle öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler. Bireyin engel düzeyine bağlı olarak Öz bakım Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Öğrenmeye Destek, Toplumsal Yaşam Becerileri, Dil, İletişim ve Oyun Becerileri, Psikomotor Becerileri, Birey ve Çevre, Okuma Yazma ve Matematik gibi modüller ile destek eğitimi verilmektedir. Mesela…

Toplumsal Yaşam Modülü

Zihinsel Yetersizliği olan bireylerin bağımsız yaşamlarını sürdürmelerinde para kullanımı çok önemli ve gerekli bir beceridir. Bu becerilerin doğal ortamlarda kazandırılması gerekmektedir. Bu nedenle destek eğitiminden yararlanan bireyler alışveriş merkezlerine, pazarlara, marketlere vb. yerlere götürülerek para kullanmaları sağlanmalıdır.

Günlük Yaşam Becerileri

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan bir diğer modül de günlük yaşam becerileridir. Yaşamlarında gerekli olan ev içi becerilerini (ev temizliği, mutfak becerileri gibi) bireylere kazandırmayı amaçlanmaktadır. Bu kazanımların amacı bireyin başkalarına bağımlılık düzeyini azaltmak ve bağımsızlığını arttırmaktadır. Yani bireyin kendi kendine yetmesini ve başkasına fazla ihtiyaç duymadan ayakları üzerinde durabilmesini amaçlamaktadır.

Toplumsal Yaşam ve Günlük Yaşam Becerileri derslerinden örneklerimiz…