” SOMET ZİHİNSEL GELİŞİM DERNEĞİ VE KURULUŞLARI KAR AMACI GÜTMEZ.

KONUSU ALANINDA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE ONUN KURULUŞLARI OLARAK

SADECE ULUSLARARASI STANDARTTA HİZMET VERİR.”

DERNEĞİN AMAÇLARI

1.   Zihinsel engellilik konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak,

2. Dernek çevredeki zihinsel engelli kişilerin tespit edilmesi ve bu kişilerin eğitim kurumlarından ve yardım kurumlarından istifadesi için çalışmak,

3.   Zihinsel engelli kişilerle ile ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalara gerek teknik gerek para yardımında bulunmak,

4.   Zihinsel engellilik ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak,

5.   Zihinsel engelli kişiler için kreş, bakım evi, okul ve benzeri eğitim kurumlarını açmak ve işletmek,

6.  Gerek toplum gerek zihinsel engelli kişiler gerek engellilerle ilgili kişiler için eğitim-tartışma amaçlı toplantı, konferans, panel, kurs, konser, yemek, kermes benzeri etkinlikler düzenlemek,

7.  Konusuyla ilgili WEB sayfası, bülten, dergi, kitap, broşür, video, klip, film yayınlayarak aydınlatıcı ve eğitici hizmetlere katkıda bulunmak. Basın ve yayın kuruluşları ile iş birliği halinde toplum için aydınlatıcı, eğitici programlar ve derneğin toplum gündeminde kalmasını sağlayacak haber / eğlence programları hazırlayarak sundurmak,

8. Amaçlara yönelik hizmetler üretmek ve kurumlar kurabilmek için yurt içi ve yurt dışı ilgili destek kurumlarına (TUBİTAK, DÜNYA BANKASI, Avrupa Birliği vb) projeler hazırlayıp, sunmak,

9.   Amacı benzer dernek, vakıf, belediyeler, özel kurumlar veya resmi kurumlarla amaçlar çerçevesinde ilişkiler kurarak ortak eğitim, bakım, gelişim, sosyalleşme amaçlı projeler yürütmek,

10.  Zihinsel engelli kişilerin bakım, eğitim, öğretim işlerini sağlayan sağlık kuruluşu, okul, kreş ve yuva gibi kurumlara moral, eğitim ve dernek imkanları çerçevesinde teçhizat- malzeme destekleri yapmak,

11.  Tespit edilen zihinsel engelli kişilere veya bakanlarına nakdi, ayni, para, giyecek, beslenme ve barınma yardımları yapmak,

12. Eğitim kurumlarında eğitim almakta olan kişilerin istifadesi için servis aracı, yemek, temizlik, sağlık, giyim konularında organizasyonlar geliştirmektir.

DERNEĞİN HEDEFLERİ

1.      İdeal bir eğitim merkezi kurmak,

2.      İdeal bir bakım merkezi kurmak,

3.      Zihin engelliler için iş-istihdam alanları oluşturmak,

4.      Zihinsel engelliler için eğitim ve bakım hizmeti verecekler için orta ve yüksek eğitim kurumları oluşturmak,

5.      Vakıf’ a dönüşmek,

6.      Üniversite kurmaktır.