Zihinsel Yetersizlik Nedir?

Zihinsel yetersizlik, bireyin yaşına ve çevresine uygun olarak zihinsel yeteneklerinin gelişmemiş veya kısıtlanmış olması durumudur. Bu durum, bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme, iletişim kurma, sosyal etkileşimde…

Öğrenmeye Destek

Zihin engelli bireylerde öğrenmeye destek modülü, bu bireylerin eğitimlerine destek olmak, öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak ve onların bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamları sağlamak amacıyla geliştirilen bir program…

Zihinsel Engelli Bireylerde İhmal ve İstismar

Farkındalığı Artırmak ve Koruma Sağlamak Zihinsel engelli bireylerin toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi ve haklarına saygı gösterilmesi önemlidir. Ancak, maalesef, zihinsel engelli bireylerde ihmal ve istismar gibi sorunlarla…

Özbakım Becerileri Modülü

Bireylerin gelişim dönemlerine uygun olarak yapabilmelerini beklediğimiz, kendi bakımını ve yaşamını başka kişilere ihtiyaç duymadan sürdürebilmesini sağlayan becerilere öz bakım diyoruz. Öz bakım becerilerini kazanmak normal…

Dil Konuşma Becerileri

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya…

Eğitimin Faydaları

Zihinsel engelli bireyler alacakları eğitim ile günlük işlerini yapabilir, akademik destekle öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler. Bireyin engel düzeyine bağlı olarak Öz bakım Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Öğrenmeye…

Nöbet Durumunda Dikkat Edilecek Hususlar

SINIFTA NÖBET GEÇİREN BİR ÖĞRENCİ OLDUĞUNDA ÖĞRETMEN NE YAPMALI? • SAKİN OLUN, yardım için bile olsa çocuğun yanından uzaklaşmayın • Kasılmaları durdurmaya çalışmayın • Düz bir yere yatırın. Başının altına…

Hafif Derecede Zihinsel Yetersizlik

 

HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ

Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Nedir?
Zihinsel öğrenme yetersizliği; bireyin zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar ve yetersizlikler görülmesi durumudur.

Zihinsel öğrenme yetersizliğinde;
Ortalamanın önemli derecede altında entelektüel işlevsellik; bireysel olarak uygulanan IQ testinde yaklaşık 70 ya da altında bir IQ’nun (Bebekler için, ortalamanın önemli derecede altında entelektüel işlevselliğin olduğuna ilişkin bir klinik yargı) saptanmış olması gerekir.