Dil Konuşma Becerileri

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebral palsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir. Dil ve konuşma eğitimi çalışmaları, farklı egzersizler ile dilin ve konuşmanın gelişmesini sağlayan özel eğitim faaliyetleridir. Bunlardan ”oral-motor egzersizler” dil konuşma gelişiminin başlangıcı olarak kabul edilir ve kasları güçlendirerek birçok beceriyi kolaylaştırmayı hedefler.

Oral Motor egzersizler, serebral palsi gibi konuşmanın motor gerçekleşmesinde görülen sorunlardan kas tonusunun olması gerekenden daha az olduğu sesletim (havanın ses tellerinden geçip dil, çene, dişler, dil ve damakta biçimlenip ses, hece ve kelimeler halinde işlenmesi) vakalarına kadar, geniş bir spektruma kullanılan çalışmaların genel adına diyoruz. 

Biz burada ne yapacağız? Diye sorarsanız çalışmalarımızı “Bazı atelyeler yoluyla dil, dudak, çene ve yanak kaslarını çalıştıracağız” diye açıklayabiliriz. Yaptıklarımız sayesinde oral motor fonksiyonların yerine getirilmesi sağlanmaya çalışılır