Dil Konuşma Becerileri

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden…

Eğitimin Faydaları

Zihinsel engelli bireyler alacakları eğitim ile günlük işlerini…

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN KUVVETLENDİRİLMESİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ

PSİKOLOG MURAT CAN ARGIN Aile içi iletişim hayatın her…

DÜZENLİ VE SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR

PSİKOLOG MURAT CAN ARGIN Alınan besinlerin içerik ve oranları: Beslenirken…

STRES VE STRES YÖNETİMİ

PSİKOLOG MURAT CAN ARGIN Stres Nedir? Stresi kişinin biyolojik…

DUYGUSAL ZEKA

PSİKOLOG MURAT CAN ARGIN Duygusal zeka terimi ilk kez 1990’larda…

ENGELLİ BİREYLERLE EVDE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER

ENGELLİ BİREYLERLE EVDE YAPILABİLECEK ETKİNLİKLER PSİKOLOG…

DOWN SENDOMU İLE İLGİLİ TANIM TARİHÇE  ve ÖZELLİKLERİ

2020/MART

DOWN SENDOMU İLE İLGİLİ TANIM TARİHÇE  ve ÖZELLİKLERİ

                                                                                                    

ÖZET

Bu derleme ülkemizde Down sendromu teşhisi konmuş bireyler için farkındalık oluşturma ve bilgilendirme amaçlı yazılmıştır.Derleme hazırlanırken google akademik arama motorundan “Down Sendromu Nedir ve Tanımı” “Down Sendromu ile ilgili Makaleler”  “Down Sendromu Derneği” “Her Yönüyle Down Sendromu” anahtar sözcükleri kullanılarak ulaşılan çalışmalardan yararlanılmıştır.

GİRİŞ VE AMAÇ

       Yirminci yüzyılın başlarında, Down Sendromlu çocuğu bulunan ebeveynlere çok karanlık bir tablo çizilmekteydi. Onlara çoğunlukla çocuklarının çok uzun yaşamayacağı, asla yürümeyeceği, konuşmayacağı hatta kendi anne babalarını bile tanımayacakları anlatılmaktaydı.(1).

       Yetmişli ve seksenli yıllara gelindiğinde, Down Sendromu ile doğan çocuklara normal çocuklara verilen sağlık hizmetleri uygulanmaya başlamıştır. Sağlık hizmetlerindeki ilerlemelerden dolayı bu çocukların yaşam beklentisi ileri derecede artmıştır. Neonatal tıpla ilgili sağlanan gelişmeler preterm ve düşük doğum ağırlıklı Down Sendromlu bebeklerin de yaşam şansını arttırmıştır (2). Doğumsal kalp hastalıklarının prenatal tanınması ve erken evrede cerrahi girişimlerle düzeltilmesi Down Sendromlu çocukların yaşam sürelerini uzatmıştır, yaşam kalitelerini arttırmıştır (1, 2).

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

 2020/MART

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

 

ÖZET

    Otizm Spektrum Bozuklukları ya da eski adıyla Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şeklinde isimlendirilen sosyal etkileşimde belirgin farklı tutumlar, takıntılı ve tekrarlanan davranışlar, motor becerileri iyi kullanamama gibi birçok semptom ile karakterize nörolojik bir hastalıktır. Hastalıkla ilgili bilgilerimize en önemli katkılar, LeoKanner ve HansAsperger gibi araştırmacıların bireysel çalışmaları olmuştur. Otizm tanısı konan bireyler ve aileleri oldukça zor ve karmaşık bir süreç yaşayabilmektedirler.Bu nedenle Otizm Spektrum Bozukluğu ile ilgili araştırmalar ve uygulamalar yol göstermesi açısından önem taşımaktadır. Bu derleme Otizm Spektrum Bozukluğunu araştıran tezler, makaleler değerlendirilerek özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otizm spektrum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluklar

 

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUKLARDA CİNSELLİK VE CİNSEL İSTİSMAR  

2020/Mart

                                 

      ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUKLARDA CİNSELLİK VE CİNSEL İSTİSMAR

     Çocuk istismarı; çocuğun yakın ve okul çevresi, anne-baba ya da diğer aile fertleri, bakıcı veya herhangi bir yetişkin tarafından çocuğa yöneltilen, uzmanlar ve toplum tarafından uygunsuz ve zarar verici davranış olarak nitelendirilebilecek tüm davranışları içerir. Genel olarak çocuklar farklı şekillerde istismara uğrarlar. Bunlar fiziksel istismar, duygusal-sosyal istismar ve cinsel istismardır. İstismarlar genelde tüm çocuklara yöneliktir. Ancak çocuk herhangi bir yetersizliğe özellikle de zihin yetersizliğine sahipse daha sıklıkla istismara uğramaktadır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bunlar toplumun, zihinsel yetersizliği olan çocukları tanımaması ve davranışlarını toplumsal açıdan aykırı bulması, yetersizliğe sahip çocukların dezavantajlı durumlarından yararlanma isteği ve yetersizliğe sahip bireylerin kendini ifade etmedeki güçlüğünden kaynaklanabilir. Zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin iletişim problemlerinin olması sağlıklı bir şekilde sosyal iletişim kuramamaları istismarcıların kurban olarak özellikle bu çocukları seçmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle zihinsel yetersizliği olan çocuklara sahip ailelerin, çocuklarını bu konuda koruyabilmeleri için çocuğa yönelik cinsel istismar konusunda uyanık olmaları, istismara işaret eden belirtileri bilmeleri, böyle bir olayın çocukta bırakacağı yıkıcı etkilerin farkında olmaları gerekmektedir.

EĞİTİMDE DRAMA VE ENGELLİ ÇOCUKLAR

alt

Öğrenmenin temel şartlarından birisi etkinliktir ve birey etkin olduğu sürece daha iyi öğrenir. Dramatik oyun bireyin etkin olduğu ve üzerinde prova yapılmayan bir gösteridir. Yurdumuzda yaratıcı drama normal eğitim programları ile bütünleşmeye başlamıştır. Ancak özel eğitim gerektiren çocuklarda pek kullanılmamaktadır.