ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ

 2- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Millî Eğitim Basım Evi, Ankara, 2000.