ZİHİNSEL ENGELLİLERİN TOPLUM TEMELLİ EĞİTİM VE REHABİLİTASYONLARI (ZETTE-1)

ZETTE PROJESİ YAZILIYOR

ZİHİNSEL ENGELLİLERİN TOPLUM TEMELLİ
EĞİTİM BAKIM  VE  SOSYAL GELİŞİM PROJESİ

(ZETTE – 1)

İlk Dönem

SOSYAL GELİŞİM KURSLARI – 1

(SESGE – 1)

NİSAN 2006 – NİSAN 2007

BİTİŞ RAPORU

Prof.Dr. Selma Metintaş

Mayıs 2007

       
   
 

© Zihinsel Engellilerin Toplum Temelli Eğitim Bakım ve Sosyal Gelişim Projesi (ZETTE-1) bir SOMET Zihinsel Gelişim Derneği Projesidir. Tüm Hakları SOMET Zihinsel Gelişim Derneği’ne aittir.

 

alt

TEŞEKKÜR

Konusu ve fayda sahipleri özelliği nedeni ile Türkiye’de bir ilk olan projenin planlanıp, başarılmasında desteği olan Mütevelli Heyet Üyeleri

Odunpazaraı Belediye Başkanı Sayın Burhan Sakallı’ ya

ve

İl Milli Eğitim Müdürü

İl Sağlık Müdürü

İl Sosyal Hizmetler Müdürü’ ne

ve

Dernek Başkanı Prof.Dr. Muzaffer Metintaş’a

ve

Projenin gerçekleşmesinde çok önemli katkı sağlayan

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sosyal Riski Azaltma Projesi Başkanlığı’na

SRAP Eskişehir İl Müdürü ve Koordinatörleri’ne

ve

Eğitim Programcısı Shereen H Baker’ a

ve

Proje çalışanı değerli arkadaşlarıma

Hayatta belki de desteğe en fazla ihtiyacı olan grubu oluşturan “yoksul ve sosyal güvencesi olmayan zihin engelliler” adına  kalbi teşekkürlerimi sunarım.

Prof.Dr. Selma Metintaş

Proje Hazırlayıcısı ve Başkanı

alt

PROJE DEĞERLENDİRMESİ

ZİHİNSEL ENGELLİLERİN TOPLUM TEMELLİ EĞİTİM BAKIM  VE  SOSYAL GELİŞİM PROJESİ (ZETTE – 1 PROJESİ)

ZETTE-1 Projesi, Odunpazarı Belediyesi çalışması olup, SOMET Zihinsel Gelişim Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliği ve SRAP – Dünya Bankası desteği ile yürütülmektedir. Proje mütevelli heyeti bu kurumların amirleri olup, Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Burhan Sakallı Projenin Mütevelli Heyet Başkanıdır.

Proje 36 ay süreli olup, 1 Nisan 2006 tarihinde başlatılmıştır, 1 Mayıs 2009 tarihine kadar sürecektir. Proje, program kapsamı ve fayda sahiplerinin yoksul ve sosyal güvencesiz olmaları itibariyle Türkiye’de tek örnek çalışmadır.

ZETTE- 1 Projesinin amacı, zihinsel engelli vatandaşların toplumun diğer fertleri gibi yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan verecek, toplum içinde yaşarken eğitim ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır.

ZETTE – 1 Projesinin hedefleri;  zihinsel engelli kişilere temel eğitimlerini sosyal hayatın içinde yaparak, onların yaşama koşut olarak bedensel ve ruhsal  gelişimini sağlamak, sağlık hizmeti ve sosyal yardım hizmeti vermek, engellinin ailesine ve çevreye yönelik bilgilendirme ve gelişme eğitimi yapmaktır.

Proje Başkanı ve Sorumlusu Halk Sağlığı profesörü olan Dr. Selma Metintaş olup, eğitim programı Özel Eğitimci Shereen HM Baker tarafından hazırlanmıştır.

Projede aile eğitimcisi olarak görev alanlar:

– Halk Sağlığı Uz. Prof.Dr. Selma Metintaş
– Mikrobiyoloji Uz. Prof.Dr. Gül Durmaz
– Anatomi ve Deontoloji Uz. Doç.Dr. Hilmi Özden
– Biyolog Doç. Dr. Güler Çolak
– Psikiyatri Uz.Dr. Gönül Kaygusuz

Projede engelli eğitimcisi olarak görev alanlar:

– Shereen Baker
– Seher Erböcü
– Ebru Tomsuk
– Ergun Elibaş
– Muharrem Atabay
– Nihal Acar

alt

ZETTE-1 Projesi eğitim programı iki aşamadan oluşmaktadır:

1. Sosyal Gelişim Kursları (SESGE – 1 Kursları): 1 Nisan 2006 – 20 Nisan 2007 tarihleri  arasında tamamlandı. Bu kurslar bağımsız yaşama hazırlık içerikli bir eğitim programı işlendi.

2. Sosyal Gelişim Kursları (SESGE – 2 Kursları): 1 Haziran 2007 tarihinde başlayacak, 20 Haziran 2009 tarihine kadar sürecektir. Bu kurslarda bağımsız yaşama katılım içerikli bir eğitim programı işlenecektir.

SESGE – 1 Kursları kapsamında;

Esasa program olarak:

–          37’si yoksul ve sosyal güvencesi olmayan zihin engelli kişi olmak üzere toplam 49 zihin engelli kişi SESGE-1 Kurslarında eğitimine alındı. Toplam 38 kursiyer eğitimini 1 yıl olarak tamamladı.

–          Yoksul ve sosyal güvencesi olmayan zihin engelli kişilere eğitim, servis ve bakım hizmeti ücretsiz olarak verildi.

alt

Destek program olarak:

–          Yoksul ve sosyal güvencesi olmayan zihin engelli kişilerin ebeveynlerine bir kurs programı halinde öğretim üyelerince 4 oturum halinde sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

–          Gereği olan öğrencilere psikiyatrik içeriği de olan sağlık hizmeti/tedavi verildi.

–          Zihin engelli kişilerin aileleri sosyal hizmet programları ve yasal haklar için bilinçlendirildi ve yönlendirildi.

–          Yoksul zihin engellilere ayni ve nakdi yardım sağlandı.