Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası (12-18 Aralık)

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) bilinen eski adıyla yerli malı haftası. Yerli üretimin, Türk mallarının ve tutumlu olmanın öğrencilere öğretilmesi amacını taşıyan bir etkinliktir. 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de tüm okullarda kutlanan belirli haftalardandır. Okulumuz Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri de “Tutum, Yatırım ve Yerli Malları” haftasını kutladılar.

Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanmaya başladı?

1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde de “bağımsızlık” için yerli üretimin teşvik edilmesi gerektiği gerçeği kabul edildi. 1946 yılından itibaren ise 12-18 Aralık, ‘Yerli Malı Haftası’ olarak kutlanmaya başlandı. 1983 yılında haftanın adı ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’ olarak değiştirildi. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) 1946 yılından bu yana okullarda etkinliklerle kutlanmaktadır. 

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasında, Türk malının önemi vurgulanırken, tüketim artırılmaya çalışılır. Ülkenin zengin kaynaklarından bahsedilir. Tasarruf yapmak, milli kaynaklarımızın daha verimli şekilde kullanılması, yerli fabrikalar kurulması, paranın dış ülkelere gitmesini önlemek, temel tüketim madde­lerini öz kaynaklardan karşılamak, ekonomimizi geliş­tirmek bu haftanın belli başlı amaçları içindedir.

Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasının amacı:

– Tutumun önemini kavratmak.

– Küçük yaştan tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak.

– Yatırımın anlam ve önemini kavratmak.

– Tüketim-yatırım ilişkisini açıklamak.

 -Tüketimde tutumu, tüketimden çok yatırım yapmayı teşfik etmek. Herkesi yatırıma yöneltmek.

 -Türk mallarını tanıtmak. Yerli malı kullanmanın faydalarını açıklamak. Herkesi yerli malı kullanmaya teşvik ederek yurt ekonomisine katkıda bulunmayı sağlamak.

– Sağlıklı, mutlu insanları ile kalkınmış Türkiye yaratmayı görev olarak ilan etmek. Gelecek kuşaklara kalkınmış bir Türkiye bırakmak. Bu güzel yurtta, genç neslin sorumlu ve şerefli yerini almasını sağlamak.