O Bizim Bayrağımız

Biz varız;

Sana Yeis yok !

Dalgalan bu topraklar üzerinde gururla;

Sibirya’dan Tuna’ya biz varız !