Hem Öğrendik Hem Eğlendik

Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selma Metintaş, asistanları ve geleceğin başarılı intörn doktorları okulumuzu ziyaret ettiler. Çocuklarımızla iletişime geçen doktorlarımız sağlık, hastalık, hekimlik, muayene ve doktordan korkulmayacağı gibi konular hakkında ders verdiler. Hem öğrendik hem eğlendik kendilerine çok teşekkür ederiz.