Eğitimde en üst kalite için anketler

Özel Odunpazarı Özel Eğitim Merkezi, eğitim ve rehabilitasyonda en üst kaliteye erişebilmek için bağımsız veli anketlerini işleve soktu. Önce velilere özgür ortamda doldurabilecekleri anketler dağıltılıyor. Böylece memnuniyet ve sorunlar sorgulanıyor. İstek ve beklentiler öğreniliyor. Anket sonuçları analiz edildikten sonra yapılan veli toplantısı ile kurum – aile senkronizasyonu sağlanıyor.