Eğitim Programı

alt

 

 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon’dan kast edilen nedir ?

alt

Her çocuk kendine özgü bedensel yapıya, işlevlere ve farklı öğrenme biçimlerine sahiptir. Bu farklılıklar belli sınırlar dışına çıktığında çocuk için genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Çeşitli nedenlerle genel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan ve akranlarından önemli derecede farklılık gösteren bireyler “özel gereksinimi olan birey” olarak tanımlanmaktadır.

alt

Özel gereksinimi olan bireyler, sahip oldukları bireysel özellikler doğrultusunda normal gelişim gösteren akranlarından farklı eğitsel düzenlemelere ihtiyaç duyarlar. Bu eğitsel düzenlemeler ise özel eğitim hizmetlerini oluşturmaktadır. Özel Eğitim Hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi olarak ifade edilmektedir.

alt

Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel gereksinimi olan bireylere hizmet vermeyi amaçlayan Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Somet Zihinsel Gelişim Derneği tarafından maddi bir kazanç beklentisi olmadan kurulmuştur.

Merkezde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü çerçevede zihinsel yetersizliği olan bireyleri hayata hazırlamak, onlara en üst seviyede bağımsızlık kazandırmak, fiziksel, ruhsal, sosyal ve duygusal alanlarda eğitim alarak gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitim programı uygulanır.

Her çocuğun bireysel özellikleri farklıdır. Merkezimizde öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile birlikte çocuklarımızın isteklerini, beklentilerini, hedeflerini, bireysel hedeflerini merkeze alan yöntemler tercih edilmektedir. Bu yöntemin ismi: Toplum Temelli Eğitim ve Rehabilitasyon’dur.

Eğitim anlayışındaki modern değişimin getirdiği yeni yapılanmaları okul programımıza katmak amacıyla, okulumuzda oluşturduğumuz çalışma planı doğrultusunda çalışmalar, etkinlikler, projeler belirleyerek çalışanları “biz” duygusu altında birleştirdik. Önce ekipler oluşturduk, okulumuzun özel durumunu, fiziksel koşullarını, avantajları ve dezavantajlarını belirledik. Bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek hedefler saptadık. Böylece okulumuzun sürekli iyileştirme yoluyla başarısını arttıracak yeni açılımlar, hedefler belirlemiş olduk. Bu hedeflerden en önemlisi; çocukların sadece akademik becerilerde değil, bunun yanında sosyal ve fiziksel alanlarda en üst seviyede gelişmelerini sağlamaktır. Bu alanlarda gelişim göstermek onların kendilerini bir birey olarak görmelerine, toplumda var olma duygularının artmasına neden olacaktır.

Okulumuz zihinsel yetersizliği olan bireylere hizmet vermek amacıyla 2005 yılında, 4.000 m2 açık alan (bahçe) üzerine tek katlı olarak kurulmuştur. Açık alan;  şehir trafiğine uzak, bol oksijenli geniş bir bahçeye sahip olup, içerisinde oyun parkı, futbol sahası, serbest oynayabilecekleri alan, besledikleri ve bakımını üstlenebildikleri kümes bulunmaktadır. Kapalı alanda ise; 5 adet bireysel eğitim sınıfı, 3 adet grup eğitim sınıfı, 1 adet psikolog odası ve 2 el-işi (ergoterapi) odası olmak üzere 12 adet sınıf bulunmaktadır. Özellikle grup eğitim sınıflarımız öğrenci sayılarına uygun ferahlıktadır. Grup eğitiminde önemli olan; öğrencilerin eğitim gereksinimlerine göre bir arada bulunmalarıdır. Bu nedenle, öğrencilerimiz sahip oldukları özellikler ve ortak eğitim gereksinimi ilkesine göre grup eğitim sınıflarında eğitim almaktadırlar.

Merkez, Sümerevler Mahallesi Sinem Sokak No:7’de yerleşik olup, yaklaşık 4.000 m2 lik bir alanda yer alan, tek katlı ve tamamen zihin engelliler eğitimine yönelik yapılmış bir binadır. Bina, gerek bahçe konumu gerek yapı planı ile özel olarak dizayn edilmiştir. Merkez içinde, idari alanlar hariç, 5 bireysel eğitim odası, 4 sınıf, 2 çok amaçlı salon, 2 atölye, psikolojik takip merkezi yer almaktadır. Merkezde aynı anda hem bireysel eğitimler, hem sınıf eğitimleri hem atölye eğitimleri verilebilmektedir.

Yaz aylarında kapalı ortam yerine açık havada ders yapmak isteyen öğrencilerimiz için geniş bahçemizden yararlanmaktayız. Öğrenciler bahçede ders yaparken oldukça keyifli dakikalar geçirmektedirler.

 alt

alt

 

Eğitim programı:

Merkezimizde Toplum Temelli Eğitim ve Rehabilitasyon Programı uygulanmaktadır.

Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim saatleri:

· Tam gün öğrenciler için haftada 40; ayda 160 saat.

· Yarım gün öğrenciler için haftada 15; ayda 60 saat.

· Bireysel eğitim alan öğrenciler için haftada 10; ayda 40 saat.

Engelliler, Merkez’de yaşamdaki eksikliklerine göre özgün bir eğitim programına girerler.

 

Çağdaş eğitim sistemleri, tecrübe ağırlıklı eğitim sistemleridir. Batı’da en önemli dersler resim, müzik ve beden eğitimi dersleridir. Beden ve ruh gelişimini, yaratıcılığı sağlayan derslerdir bunlar…Örneğin yüzebilmek, çocuğun hayatta boğulmaması için şarttır. Merkezimizde de bu eğitim anlayışı ile eğitim uygulamalarına yer verilmektedir. Bu dersler sırasında öğrencilerimiz kendilerine yönelimlerini gerçekleştirebilmekte, yaratıcılıkları gelişirken, kendilerine ait gizil güçleri fark edebilmektedirler…Bu amaçla merkezimizde müzik ve beden eğitimi derslerine sistemli bir şekilde yer verilmektedir. Her hafta sabah ve öğle grubu için okula gelen müzik eğitimi öğretmenleri ile öğrenciler hem öğrenmekte hem de oldukça neşeli saatler geçirmektedirler.

alt

Özel gereksinimi olan çocukların sadece akademik derslere değil bunun yanında kendilerini sosyal ve fiziksel açıdan da geliştirebilecekleri derslere ihtiyaçları vardır. Bu eğitim anlayışı ile hareket eden okulumuzda, haftada bir gün sabah ve öğle olmak üzere beden eğitimi derslerine yer verilmektedir. Beden eğitimi derslerimiz profesyonel antrenörler tarafından yürütülmektedir. Beden eğitimi dersleri sayesinde, çocukların bedensel açıdan gelişimlerine katkıda bulunulurken diğer yandan da zihinsel ve sosyal becerilerinin de gelişmesi sağlanmaktadır. Beden eğitimi dersleri sırasında öğrenciler arasındaki iletişim becerileri artarken en güzeli de bunu eğlenerek yapmalarıdır.

alt

alt

Öğrencilerimizin okul içinde ve bahçede rahatlıkla kullanabildikleri lavabolar, etkinlikler sonrasında ihtiyaç hissedildiğinde duş alabilecekleri tam donanımlı-steril banyo ve beslenme saatlerinde kullanabilecekleri geniş-hijyenik bir yemek alanımız bulunmaktadır. Ayrıca; okulumuzda aktif bir şekilde kullandığımız bir sinema salonumuz bulunmakta ve her mevsim özellikle kış mevsiminde öğrencilerimizin gelişim seviyesine uygun filmler, büyük perdede sinema havasında izletilmektedir. Bunun yanı sıra; kurum içi düzenlenen sürpriz partiler, doğum günü, yılbaşı, bayram kutlamaları yapılmakta, piknik, mangal partisi, spor, dans, müzik, oyun vb. etkinliklerle çocuklarımızın etkin iletişim kurabilmeleri, sosyal-duygusal yönden gelişmeleri, en üst seviyede sosyal hayata katılabilmeleri hedeflenmektedir. Yine bu amaçla; öğrencilerimizin topluma dayalı rehabilitasyon (uyum) süreci içerisinde, her alanda bağımsız hareket etmelerini sağlamaya yönelik eğitim ağırlık kazanmaktadır. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmelerini sağlamak için; eğitim gereksinimleri doğrultusunda uzman kadromuzdan eğitim almaları sağlanmakta ve öğrenci merkezli anlayışımızla, velilerimizle işbirliği ve iletişim halinde olunmaktadır.

Okulumuz, maddi kazanç gözetmeyen ilkesiyle, zihinsel yetersizliği olan çocuklarımıza fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal, özbakım becerileri vb. alanlarda bağımsız hareket edebilmeleri, sosyal yönden gelişmeleri, topluma tam bağımsız uyum sağlayabilmeleri konusunda destek vermeyi amaçlamaktadır. Benimsediğimiz eğitim yaklaşımız; çocuklarımızın günlük yaşam becerilerini bağımsız olarak gerçekleştirmelerine yöneliktir. Bu anlayışla; drama ve müzik dersi gibi günlük yaşama dair becerileri öğrenciler oyun ve şarkılarla eğlenirken kazandırmaya çalışılmaktadır.

Uygulama seanslarımız:

Tam gün: Özel desteğe dış ortam yerine okulda daha fazla ihtiyacı olan çocuklara

Yarım gün:  Sabah – Öğle

Öğle– Akşam

Cumartesi günleri ücretli destek programı.

Okulumuz tam ve yarı zamanlı seanslarla öğrencilerimize en uzun sürede ve en kaliteli eğitimi verebilme anlayışıyla hareket etmekte, uzun süreli eğitimin birçok gelişim basamağında öğrenciyi daha ileriye götürdüğüne inanmaktadır.

Okulumuzun akademik ve sosyal alandaki başarıları üzerine inşa edilmiş olan eğitim sistemimiz, sorumluluklarımızı yerine getirmede kaynaklarımızın daha etkili kullanılmasına olanak tanımaktadır. Vizyonumuz yönünde, sizlerle daha yoğun işbirlikleri oluşturmayı ve birbirimize daha çok destek sağlamayı hedefleyen anlayışımız, okulumuzu daha ileriye götürmek için verdiğimiz ve vereceğimiz çabaların yol haritası olacaktır. Çocuklarımızı fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal, özbakım becerileri vb. alanlarda bağımsız hareket edebilen, sosyal yönden gelişmiş, topluma tam bağımsızlıkla uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmemiz için verdiğiniz desteklere çok teşekkür ederiz…

alt

Merkezimizde uygulanan program hakkında kısa bir açıklama aşağıdadır:

TOPLUMA DAYALI EĞİTİM ve REHABİLİTASYON

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon programında iki temel hedef vardır:

1. Engelli bireye toplum içinde yaşamaya yönelik eğitim ve uygulama vermek,

2. Bu uygulama ve eğitim için yeterli zamanı ve mekânı kullanmak.

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon programında, temel eğitimi verecek ve koordinasyonu sağlayacak iyi donanımlı bir eğitim merkezi ve geniş bir eğitim ekibi olmalıdır. Bu ekip danışmanlarla ve gönüllü yardımcılarla desteklenir. Eğitim alan kişi eğitiminde yaşamın her anını ve özelliğini görür ve yaşar.

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon programında eğitim uygulama başlıkları şöyledir:

1. Kendini ve toplumu tanıma,

2. Kendine yetme,

3. Bedeni geliştirme,

4. Zihni geliştirme,

5. Beden ve zihin arasında koordinasyonu arttırma,

6. Toplum içine intibak; sosyalleşme,

7. Yaşamı kazanma,

 

AŞKIN ve SEVGİNİN KOROSU

Aldıkları müzik eğitimi sonucunda öğrencilerimizden oluşan bir koro ekibi kurulmuştur. Adını “Aşkın ve Sevginin Korosu” olarak belirlediğimiz koromuz başarılarını çeşitli etkinlik alanlarda sergilemektedir. Bu başarı hem bizleri onların adına hem de öğrencilerimizi kendileri adına mutlu etmekte ve gururlandırmaktadır.

alt

 

 

FOLKLOR GRUBUMUZ

Eğitim alan kişilerden oluşan çok aktif bir folklor grubumuz da eğitimin bir parçası olarak çalışıyor.

alt

alt

 

 

MEVLEVİ GRUBUMUZ

Özel bir grup oluşturduk; ritm, beden ve zihin uyumu

alt

 

 

EL İŞİ DERSLERİ

alt

 

 

MESLEKİ EĞİTİM – HAFİF MOBİLYA ÜRETİMİ

alt

Bilgisayar derslerinde öğrencilerimiz çok başarılılar!

alt

ve tabii;

 

SPOR TAKIMLARI

Basketbol Takımımız

İlk spor takımımız, ilk göz ağrımız… artık müsabakalara hazır.

alt

 

 ” EĞİTİM BİZCE HAYATIN KENDİSİNİ ONA YAŞATMAKTIR. “

 

                            ” 2018 EĞİTİM DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMIMIZ “

OKULU                     : Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

SINIFI                        : “ A  “

ÖĞRETMEN            : Miray GÜNER (Öğretmen Yardımcısı / Usta Öğretici)

“HAFTALIK DERS PROGRAMI”

DERS

GİRİŞ

ÇIKIŞ

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

1.DERS

09:00

09:45

El İşi

El İşi

Resim

Resim

Matematik

 

2.DERS

10:00

10:45

Türkçe 

Matematik 

Türkçe 

Müzik Dinleme-Eğlence

Matematik 

 

   3.DERS    11:00    11:45          Resim       Resim

El İşi

Matematik

Beden Eğitimi

 

4.DERS

13:00

13:45

Türkçe

    Matematik            El İşi         El İşi       Resim
        

5.DERS

14:00

14:45

El İşi

El İşi

Resim

Resim

El İşi

 

6.DERS

15:00

15:45

Matematik 

Türkçe 

Matematik

Günlük Yaşam 

Türkçe

 

7.DERS

16:00

16:45

Günlük Yaşam 

Türkçe 

Sosyal Hayat

Türkçe 

Sosyal Hayat

 

8.DERS

17:00

17:45

Ödev verilmesi

Günlük Yaşam 

Ödev verilmesi

Müzik dinleme

 Müzik dinleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKULU                     : Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

SINIFI                        : “ B  “

ÖĞRETMEN            : Selda Arzum (Öğretmen Yardımcısı / Usta Öğretici)

“HAFTALIK DERS PROGRAMI”

DERS

GİRİŞ

ÇIKIŞ

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

1.DERS

09:00

09:45

Kavram Öğretimi

Geometrik Şekilleri Tanıma

Günlük Yaşam

Ad Soyad Yazma

Sayıları Tanıma

 

2.DERS

10:00

10:45

Ad Soyad Yazma

Kavram Öğretimi

Öz Bakım

Sayı Sayma

Ad Soyad Yazma

 

3.DERS

11:00

11:45

Resim

El İşi

El İşi

Resim

Müzik Dinleme-Eğlence

 

4.DERS

13:00

13:45

Resim

 Sınıf İçi  Oyunlar        Türkçe   Sayı sayma

Sınıf içi Oyunlar

 

5.DERS

14:00

14:45

El İşi

Resim

El İşi

El İşi

El İşi

 

6.DERS

15:00

15:45

Nesne Sayı Eşleme

Sayı Sayma

Kavram Öğretimi

Sayı Sayma

Kavram Öğretimi

 

7.DERS

16:00

16:45

Nesne Kartları

Sınıf İçi Oyunlar

Serbest Boyama

Geometrik Şekilleri Tanıma

Serbest Boyama

 

8.DERS

17:00

17:45

Hikaye Etkinliği

Bahçe Etkinliği

Sınıf İçi Oyunlar

Hikaye Etkinliği

Bahçe Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

OKULU                     : Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

SINIFI                        : “ C  “

ÖĞRETMEN            : Sibel Özcan (Öğretmen Yardımcısı / Usta Öğretrici)

“HAFTALIK DERS PROGRAMI”

DERS

GİRİŞ

ÇIKIŞ

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

1.DERS

09:00

09:45

Öz Bakım

Kavramlar

Kağıt Kesme

Renkler

Nesne Kartları

 

2.DERS

10:00

10:45

Özbakım 

Öz Bakım

Nesne Kartları

İpe Boncuk Dizme

Öz Bakım  

 

3.DERS

11:00

11:45

Nesne Kartları

Makas kullanarak

Kağıt Kesme

Nokta Birleştirme

Serbest Boyama

İpe Boncuk Dizme

 

4.DERS

13:00

13:45

  Öz Bakım Öz Bakım Müzik Dinleme  Öz Bakım Öz Bakım

 

5.DERS

14:00

14:45

Çizgi Çalışması

İpe Boncuk Dizme

Öz Bakım

Lego Takma

Nesne Kartları

 

6.DERS

15:00

15:45

Vücut Bölümlerini Gösterme

Diş Fırçalama

Öz Bakım 

Vücut Bölümlerini Gösterme

Kağıt Kesme

 

7.DERS

16:00

16:45

Serbest Boyama

Tak – Çıkar

Kavramlar

Balon Atma – Tutma

Öz Bakım

 

8.DERS

17:00

17:45

Müzik Etkıinliği

Hikaye Etkinliği

Vücut Bölümlerini Gösterme

Hikaye Etkinliği

İpe Boncuk Dizme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKULU                     : Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

SINIFI                        : “ Küçük Çocuk “

ÖĞRETMEN            : Serap Yalçın

                                                                        “HAFTALIK DERS PROGRAMI”

DERS

GİRİŞ

ÇIKIŞ

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

1.DERS

09:00

09:45

 

2.DERS

10:00

10:45

 

3.DERS

11:00

11:45

 

4.DERS

13:00

13:45

 

5.DERS

14:00

14:45

 

6.DERS

15:00

15:45

 

7.DERS

16:00

16:45

Oyun

 

Türkçe-Matematik

Bahçe Etkinliği

 

8.DERS

17:00

17:45

 Oyun

 

Türkçe Okuma 

Bahçe Etkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKULU                     : Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

SINIFI                        : “ El İşi Teknolojileri “

ÖĞRETMEN            : Şerife Özcan

                                                                        “HAFTALIK DERS PROGRAMI”

DERS

GİRİŞ

ÇIKIŞ

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

1.DERS

09:00

09:45

Genel Eğitim

Takı Tasarımı

Ahşap Boyama

Genel Eğitim

Genel Eğitim

 

2.DERS

10:00

10:45

Ahşap Boyama

Takı Tasarımı

Ahşap Boyama

Takı Tasarımı

Takı Tasarımı

 

3.DERS

11:00

11:45

Ahşap Boyama

Örgü ve Tığ İşi

Takı Tasarımı

Takı Tasarımı

Takı Tasarımı

 

4.DERS

13:00

13:45

Genel Eğitim

Genel Eğitim

Genel Eğitim

Takı Tasarımı

Ahşap Boyama

 

5.DERS

14:00

14:45

Takı Tasarımı

Örgü ve Tığ İşi

Örgü ve Tığ İşi

Genel Eğitim

Genel Eğitim

 

6.DERS

15:00

15:45

Takı Tasarımı

Takı Tasarımı

Örgü ve Tığ İşi

Ahşap Boyama

Takı Tasarımı

 

7.DERS

16:00

16:45

Takı Tasarımı

Takı Tasarımı

Takı Tasarımı

Ahşap Boyama

Takı Tasarımı

 

8.DERS

17:00

17:45

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

OKULU                     : Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

SINIFI                        : “ Resim Teknolojileri “

ÖĞRETMEN            : Gamze ÖZKAN

“HAFTALIK DERS PROGRAMI”

DERS

GİRİŞ

ÇIKIŞ

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

1.DERS

09:00

09:45

Genel Eğitim

Kağıt İşleri

Genel Eğitim

KORO

Genel Eğitim

 

2.DERS

10:00

10:45

Resim Teknikleri

Genel Eğitim

El İşi Çalışması

Genel Eğitim

KORO

(Telafi)

 

3.DERS

11:00

11:45

Resim Teknikleri

KORO

El İşi Çalışması

Resim Teknikleri

Kil-Alçı Çalışması

 

4.DERS

13:00

13:45

Genel Eğitim

Resim Teknikleri

Genel Eğitim

El İşi Çalışması

Kil-Alçı Çalışması

 

5.DERS

14:00

14:45

El İşi Çalışması

Resim Teknikleri

Kağıt İşleri

El İşi Çalışması

Kil-Alçı Çalışması

 

6.DERS

15:00

15:45

Kağıt İşleri

KORO

Kağıt İşleri

KORO

Kil-Alçı Çalışması

 

7.DERS

16:00

16:45

Kağıt İşleri

Genel Eğitim

Resim Teknikleri

Genel Eğitim

Genel Eğitim

 

8.DERS

17:00

17:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” ENGELLİ OLMAK ÖĞRENMEYE VE ÜRETMEYE ENGEL DEĞİLDİR “