Ailelere Öğütler

ÇOCUĞUNUZ İÇİN HALEN UYGULANAN EĞİTİM HİZMETLERİNE AİT ÇARPICI RAKAMLAR

Bir günde 24 saat vardır. Buna göre engelli kişi günde 8 saat uyursa, 16 saat yaşam içinde demektir. Bu süre iş gününe göre haftada 80 saat, ayda 320 saat demektir.

Bugünkü uygulama şekline göre eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ayda 8-10 saat arası engelli bireye eğitim vermektedirler.

Şimdi sıkı durum, engelli birey ayda 320 saatlik iş günü yaşamının 8 saatinde o yaşama yönelik eğitim almaktadır, yani engelli kişi 320 saatlik sürenin ancak % 2.5’unda eğitim almakta, kalan 312 saati ise kendi başına ailesi ile geçirmektedir.

Böyle bir programla zihin engelli kişi eğitilip, kazanılır mı ? Bunun adı sizce nedir ?

Olması gereken nedir ? Engelli kişinin ayakta olduğu 320 saatin en az % 35’ini, yani 112 saatini eğitim ve rehabilitasyon programı içinde geçirmesidir. Yani engelli kişi ayda en az 110, haftada en az 26 saat, günde en az 5-6 saat eğitim ve rehabilitasyon programında olmalıdır.

Sizin halen mevcut eğitim programınızda aldığınız eğitim süresi (8-10 saat) almanız gerekenin sürenin (110 saat) ancak % 7’sine, yani 15’de birine karşılık gelmektedir.

Engelliler için ayrı merkezlerde hizmet verilmesi engelliler ile, herhangi bir zamanda engelli hale gelebilme potansiyeline sahip toplumun geri kalanı arasında derin ayırımlar meydana getirebilmektedir. Çünkü bu hizmette, hizmet verilen engelli psiko-sosyal ve kültürel varlığı ile kavranmamakta, sadece sakat olması nedeniyle temiz bakılan, iyi yedirilip içirilen ve böylece iyi zapt edilen bir varlık, yani insanlara uymayan adeta  “insan dışı” bir varlık olarak tanımlanmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde “engellilik sorunu”, artık farklı biçimde, bir “insan ve yaşam hakları sorunu” olarak algılanmaya ve yorumlanmaya başlanmıştır. Yani “insan hakları ve yaşam hakkı herkes için vardır ve aynıdır” anlayışı…

Öyle olunca, engellinin özür niteliği ve şekli ne olursa olsun, onun da normal insanların yaşam ortamlarında ve yaşam biçimlerinde yer alabilmesi sağlanmalıdır; kendi yapamıyorsa cemiyet ona bunu yaptırmalıdır; o şimdilerde çok amaçlandığı ve mutlaka yapılmaya çalışıldığı gibi bir bakımevinde, bir özürlüler köyünde veya rehabilitasyon merkezlerinde sıkıştırılıp, barındırılmamalı; o cemiyetin tam içinde ve canlılığında aynen yer almalıdır; o da normal evlerde ve kendine yeter biçimde yaşayabilmeli, nasıl yapabiliyorsa öyle alış veriş edebilmeli, eğlenebilmeli ve hatta yapabildiğince de çalışarak üretebilmelidir.

İşte özürlünün böyle yaşayabilmesi, bunları yapabilmesi tam bir insan hakları sorunudur ve o cemiyet bunları o engelliye yaptırmakla yükümlüdür. Bu amacı sağlayacak eğitim stratejisine verilen ad da “Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon” dur.

“Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon” programlarının iki temel amacı vardır: “Özürlü bireyler için hayata fırsat eşitliği vermek” ve “özürlülerin yaşam kalitesini artırmak”.

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon’ un temel hedefi, özürlülerin toplum içine tam katılımının sağlanmasıdır. Bunun için eğitim ve rehabilitasyon merkezleri eğitim programlarını ve uygulamalarını bu tanıma göre yeniden ayarlamalı ve uygulamalarını toplum içine yaymalı ve entegre etmelidirler. Zihin engelli bireyler yaşamın her özelliğini görmeli, kavramaya ve yaşamaya çalışmalıdır. Onlar için yaşam tümüyle bir eğitim olmalı, eğitimleri ise tümüyle yaşamlarına yayılmalıdır.

TOPLUMA DAYALI EĞİTİM ve REHABİLİTASYON

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon programında iki temel hedef vardır:

  1. Engelli bireye toplum içinde yaşamaya yönelik eğitim ve uygulama vermek,
  2. Bu uygulama ve eğitim için yeterli zamanı ve mekanı kullanmak.

Hayattan bir ders; salata yapalım:

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon programında, temel eğitimi verecek ve koordinasyonu sağlayacak iyi donanımlı bir eğitim merkezi ve geniş bir eğitim ekibi olmalıdır. Bu ekip danışmanlarla ve gönüllü yardımcılarla desteklenir. Eğitim alan kişi eğitiminde yaşamın her anını ve özelliğini görür ve yaşar.

Ve salata yapmaya devam ! Ama biz yapıyoruz…!

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon programında eğitim uygulama başlıkları şöyledir:

  1. Kendini ve toplumu tanıma,
  2. Kendine yetme,
  3. Bedeni geliştirme,
  4. Zihni geliştirme,
  5. Beden ve zihin arasında koordinasyonu arttırma,
  6. Toplum içine intibak; sosyalleşme,
  7. Yaşamı kazanma,
  8. Kendi başına yaşama.

Yaptığımız salatayı yiyelim …!

 

Ve sonra bulaşığı yıkayalım …!

 

İşte toplum temelli rehabilitasyondan bir kesit izlediniz …!