2019 Yılı SOMET Destek ve Yardım Programı

Derneğimizin, 2019 yılı SOMET Destek ve Yardım Programı Kapsamında gerçekleştirdiği yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri:

1. Oğuzhan Metintaş Bursu 2019 Kapsamında 18 yoksul zihin engelli kişiye düzenli aylık nakit destek bursu.

2. İlimizdeki bir hayırsever kuruluş tarafından 5 zihin engelli kız öğrenciye düzenli aylık destek eğitim bursu.

3. Dostlar Bursu kapsamında, hayırsever dostlarımız 5 zihin engelli öğrenciye eğitim-destek bursu vermiştir.

4.Toplam 24 zihin engelli öğrenciye eğitim amaçlı düzenli servis ve yemek bursu.

5. SOMET DOSTLUK ve YARDIMLAŞMA PROGRAMI kapsamında 162 zihin engelli kişiye kıyafet, 72 kişiye erzak, 34 kişiye et, 18 kişiye nakit fitre ve zekat yardımı yapılmıştır.   

2020 yılında destek ve dayanışma programlarımız devam edecektir. Katkılarınız programın çok daha yararlı hale gelmesini sağlayabilir.