Amaç

" SOMET ZİHİNSEL GELİŞİM DERNEĞİ VE KURULUŞLARI KAR AMACI GÜTMEZ. KONUSU ALANINDA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ VE ONUN KURULUŞLARI OLARAK SADECE ULUSLARARASI STANDARTTA HİZMET VERİR." "DERNEĞİN AMAÇLARI" 1.   Zihinsel engellilik…

Kurucularımız / Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

 " K U R U C U L A R I M I Z "   Muzaffer METİNTAŞ     Selma METİNTAŞ   " 2018 - 2021 Yönetim Kurulu " Başkan:  Muzaffer Metintaş, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi Sekreter: …

Tüzük

       " T Ü Z Ü K "   MADDE 1: Derneğin adı “ SOMET Zihinsel Gelişim Derneği”dir. MADDE 2: Derneğin merkezi Eskişehir’dir. MADDE 3:Derneğin şubesi yoktur. MADDE 4: Derneğin amaçları,…