Amaç

/
" SOMET ZİHİNSEL GELİŞİM DERNEĞİ VE KURULUŞLARI KAR AMACI…

Kurucularımız / Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu

/
 " K U R U C U L A R I M I Z "   Muzaffer…

Tüzük

       " T Ü Z Ü K "   MADDE…