DERNEK BAŞKANI

Prof.Dr. Muzaffer METİNTAŞ

alt

KURUCU TEMSİLCİSİ MERKEZ MÜDÜRÜ

ZİHİNSEL ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

Mukadder ÇINAR

                                                                                        

KURUMSAL İLETİŞİM SORUMLUSU

Öznur METİNTAŞ

                                                                                

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

Şaban YARAR

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

Alize ŞULAN

 

Özel Eğitim Öğretmeni

 Sevda BULURSOY

PSİKOLOG

Cansel AKTAŞ

EL İŞİ ÖĞRETMENİ

Şeniz BAŞAKINCI

  

EĞİTMEN

Aysel UYANIK

HİZMET GÖREVLİMİZ

Şahinde KOCATAŞ

SÜRÜCÜ

İlhan GÖÇMEN

SÜRÜCÜ

Tunç TARI

SERVİS GÖREVLİSİ

Gülsevim YAŞAR

Birlikte başarmak ne güzel !

Bütün personel 90 öğrenci için…

Yeni arkadaşlarımızı bekliyoruz…

 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon’dan kast edilen nedir ?

alt

Her çocuk kendine özgü bedensel yapıya, işlevlere ve farklı öğrenme biçimlerine sahiptir. Bu farklılıklar belli sınırlar dışına çıktığında çocuk için genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Çeşitli nedenlerle genel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan ve akranlarından önemli derecede farklılık gösteren bireyler “özel gereksinimi olan birey” olarak tanımlanmaktadır.

Özel gereksinimi olan bireyler, sahip oldukları bireysel özellikler doğrultusunda normal gelişim gösteren akranlarından farklı eğitsel düzenlemelere ihtiyaç duyarlar. Bu eğitsel düzenlemeler ise özel eğitim hizmetlerini oluşturmaktadır. Özel Eğitim Hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi olarak ifade edilmektedir.

alt

Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel gereksinimi olan bireylere hizmet vermeyi amaçlayan Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Somet Zihinsel Gelişim Derneği tarafından maddi bir kazanç beklentisi olmadan kurulmuştur.

Merkezde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun gördüğü çerçevede zihinsel yetersizliği olan bireyleri hayata hazırlamak, onlara en üst seviyede bağımsızlık kazandırmak, fiziksel, ruhsal, sosyal ve duygusal alanlarda eğitim alarak gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitim programı uygulanır.

Her çocuğun bireysel özellikleri farklıdır. Merkezimizde öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile birlikte çocuklarımızın isteklerini, beklentilerini, hedeflerini, bireysel hedeflerini merkeze alan yöntemler tercih edilmektedir. Bu yöntemin ismi: Toplum Temelli Eğitim ve Rehabilitasyon’dur.

Eğitim anlayışındaki modern değişimin getirdiği yeni yapılanmaları okul programımıza katmak amacıyla, okulumuzda oluşturduğumuz çalışma planı doğrultusunda çalışmalar, etkinlikler, projeler belirleyerek çalışanları “biz” duygusu altında birleştirdik. Önce ekipler oluşturduk, okulumuzun özel durumunu, fiziksel koşullarını, avantajları ve dezavantajlarını belirledik. Bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek hedefler saptadık. Böylece okulumuzun sürekli iyileştirme yoluyla başarısını arttıracak yeni açılımlar, hedefler belirlemiş olduk. Bu hedeflerden en önemlisi; çocukların sadece akademik becerilerde değil, bunun yanında sosyal ve fiziksel alanlarda en üst seviyede gelişmelerini sağlamaktır. Bu alanlarda gelişim göstermek onların kendilerini bir birey olarak görmelerine, toplumda var olma duygularının artmasına neden olacaktır.

Okulumuz zihinsel yetersizliği olan bireylere hizmet vermek amacıyla 2005 yılında, 4.000 m2 açık alan (bahçe) üzerine tek katlı olarak kurulmuştur. Açık alan;  şehir trafiğine uzak, bol oksijenli geniş bir bahçeye sahip olup, içerisinde oyun parkı, futbol sahası, serbest oynayabilecekleri alan, besledikleri ve bakımını üstlenebildikleri kümes bulunmaktadır. Kapalı alanda ise; 5 adet bireysel eğitim sınıfı, 3 adet grup eğitim sınıfı, 1 adet psikolog odası ve 2 el-işi (ergoterapi) odası olmak üzere 12 adet sınıf bulunmaktadır. Özellikle grup eğitim sınıflarımız öğrenci sayılarına uygun ferahlıktadır. Grup eğitiminde önemli olan; öğrencilerin eğitim gereksinimlerine göre bir arada bulunmalarıdır. Bu nedenle, öğrencilerimiz sahip oldukları özellikler ve ortak eğitim gereksinimi ilkesine göre grup eğitim sınıflarında eğitim almaktadırlar.

Merkez, Sümerevler Mahallesi Sinem Sokak No:7’de yerleşik olup, yaklaşık 4.000 m2 lik bir alanda yer alan, tek katlı ve tamamen zihin engelliler eğitimine yönelik yapılmış bir binadır. Bina, gerek bahçe konumu gerek yapı planı ile özel olarak dizayn edilmiştir. Merkez içinde, idari alanlar hariç, 5 bireysel eğitim odası, 4 sınıf, 2 çok amaçlı salon, 2 atölye, psikolojik takip merkezi yer almaktadır. Merkezde aynı anda hem bireysel eğitimler, hem sınıf eğitimleri hem atölye eğitimleri verilebilmektedir.

Yaz aylarında kapalı ortam yerine açık havada ders yapmak isteyen öğrencilerimiz için geniş bahçemizden yararlanmaktayız. Öğrenciler bahçede ders yaparken oldukça keyifli dakikalar geçirmektedirler.

 alt

alt

Eğitim programı:

Merkezimizde Toplum Temelli Eğitim ve Rehabilitasyon Programı uygulanmaktadır.

Özel Odunpazarı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim saatleri:

· Tam gün öğrenciler için haftada 40; ayda 160 saat.

· Yarım gün öğrenciler için haftada 15; ayda 60 saat.

· Bireysel eğitim alan öğrenciler için haftada 10; ayda 40 saat.

Engelliler, Merkez’de yaşamdaki eksikliklerine göre özgün bir eğitim programına girerler.

Çağdaş eğitim sistemleri, tecrübe ağırlıklı eğitim sistemleridir. Batı’da en önemli dersler resim, müzik ve beden eğitimi dersleridir. Beden ve ruh gelişimini, yaratıcılığı sağlayan derslerdir bunlar…Örneğin yüzebilmek, çocuğun hayatta boğulmaması için şarttır. Merkezimizde de bu eğitim anlayışı ile eğitim uygulamalarına yer verilmektedir. Bu dersler sırasında öğrencilerimiz kendilerine yönelimlerini gerçekleştirebilmekte, yaratıcılıkları gelişirken, kendilerine ait gizil güçleri fark edebilmektedirler…Bu amaçla merkezimizde müzik ve beden eğitimi derslerine sistemli bir şekilde yer verilmektedir. Her hafta sabah ve öğle grubu için okula gelen müzik eğitimi öğretmenleri ile öğrenciler hem öğrenmekte hem de oldukça neşeli saatler geçirmektedirler.

alt

Özel gereksinimi olan çocukların sadece akademik derslere değil bunun yanında kendilerini sosyal ve fiziksel açıdan da geliştirebilecekleri derslere ihtiyaçları vardır. Bu eğitim anlayışı ile hareket eden okulumuzda, haftada bir gün sabah ve öğle olmak üzere beden eğitimi derslerine yer verilmektedir. Beden eğitimi derslerimiz profesyonel antrenörler tarafından yürütülmektedir. Beden eğitimi dersleri sayesinde, çocukların bedensel açıdan gelişimlerine katkıda bulunulurken diğer yandan da zihinsel ve sosyal becerilerinin de gelişmesi sağlanmaktadır. Beden eğitimi dersleri sırasında öğrenciler arasındaki iletişim becerileri artarken en güzeli de bunu eğlenerek yapmalarıdır.

alt

alt

Öğrencilerimizin okul içinde ve bahçede rahatlıkla kullanabildikleri lavabolar, etkinlikler sonrasında ihtiyaç hissedildiğinde duş alabilecekleri tam donanımlı-steril banyo ve beslenme saatlerinde kullanabilecekleri geniş-hijyenik bir yemek alanımız bulunmaktadır. Ayrıca; okulumuzda aktif bir şekilde kullandığımız bir sinema salonumuz bulunmakta ve her mevsim özellikle kış mevsiminde öğrencilerimizin gelişim seviyesine uygun filmler, büyük perdede sinema havasında izletilmektedir. Bunun yanı sıra; kurum içi düzenlenen sürpriz partiler, doğum günü, yılbaşı, bayram kutlamaları yapılmakta, piknik, mangal partisi, spor, dans, müzik, oyun vb. etkinliklerle çocuklarımızın etkin iletişim kurabilmeleri, sosyal-duygusal yönden gelişmeleri, en üst seviyede sosyal hayata katılabilmeleri hedeflenmektedir. Yine bu amaçla; öğrencilerimizin topluma dayalı rehabilitasyon (uyum) süreci içerisinde, her alanda bağımsız hareket etmelerini sağlamaya yönelik eğitim ağırlık kazanmaktadır. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmelerini sağlamak için; eğitim gereksinimleri doğrultusunda uzman kadromuzdan eğitim almaları sağlanmakta ve öğrenci merkezli anlayışımızla, velilerimizle işbirliği ve iletişim halinde olunmaktadır.

Okulumuz, maddi kazanç gözetmeyen ilkesiyle, zihinsel yetersizliği olan çocuklarımıza fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal, özbakım becerileri vb. alanlarda bağımsız hareket edebilmeleri, sosyal yönden gelişmeleri, topluma tam bağımsız uyum sağlayabilmeleri konusunda destek vermeyi amaçlamaktadır. Benimsediğimiz eğitim yaklaşımız; çocuklarımızın günlük yaşam becerilerini bağımsız olarak gerçekleştirmelerine yöneliktir. Bu anlayışla; drama ve müzik dersi gibi günlük yaşama dair becerileri öğrenciler oyun ve şarkılarla eğlenirken kazandırmaya çalışılmaktadır.

Uygulama seanslarımız:

Tam gün: Özel desteğe dış ortam yerine okulda daha fazla ihtiyacı olan çocuklara

Yarım gün:  Sabah – Öğle

Öğle– Akşam

Cumartesi günleri ücretli destek programı.

Okulumuz tam ve yarı zamanlı seanslarla öğrencilerimize en uzun sürede ve en kaliteli eğitimi verebilme anlayışıyla hareket etmekte, uzun süreli eğitimin birçok gelişim basamağında öğrenciyi daha ileriye götürdüğüne inanmaktadır.

Okulumuzun akademik ve sosyal alandaki başarıları üzerine inşa edilmiş olan eğitim sistemimiz, sorumluluklarımızı yerine getirmede kaynaklarımızın daha etkili kullanılmasına olanak tanımaktadır. Vizyonumuz yönünde, sizlerle daha yoğun işbirlikleri oluşturmayı ve birbirimize daha çok destek sağlamayı hedefleyen anlayışımız, okulumuzu daha ileriye götürmek için verdiğimiz ve vereceğimiz çabaların yol haritası olacaktır. Çocuklarımızı fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal, özbakım becerileri vb. alanlarda bağımsız hareket edebilen, sosyal yönden gelişmiş, topluma tam bağımsızlıkla uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmemiz için verdiğiniz desteklere çok teşekkür ederiz…

alt

Merkezimizde uygulanan program hakkında kısa bir açıklama aşağıdadır:

TOPLUMA DAYALI EĞİTİM ve REHABİLİTASYON

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon programında iki temel hedef vardır:

1. Engelli bireye toplum içinde yaşamaya yönelik eğitim ve uygulama vermek,

2. Bu uygulama ve eğitim için yeterli zamanı ve mekânı kullanmak.

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon programında, temel eğitimi verecek ve koordinasyonu sağlayacak iyi donanımlı bir eğitim merkezi ve geniş bir eğitim ekibi olmalıdır. Bu ekip danışmanlarla ve gönüllü yardımcılarla desteklenir. Eğitim alan kişi eğitiminde yaşamın her anını ve özelliğini görür ve yaşar.

Topluma Dayalı Eğitim ve Rehabilitasyon programında eğitim uygulama başlıkları şöyledir:

1. Kendini ve toplumu tanıma,

2. Kendine yetme,

3. Bedeni geliştirme,

4. Zihni geliştirme,

5. Beden ve zihin arasında koordinasyonu arttırma,

6. Toplum içine intibak; sosyalleşme,

7. Yaşamı kazanma,

AŞKIN ve SEVGİNİN KOROSU

Aldıkları müzik eğitimi sonucunda öğrencilerimizden oluşan bir koro ekibi kurulmuştur. Adını “Aşkın ve Sevginin Korosu” olarak belirlediğimiz koromuz başarılarını çeşitli etkinlik alanlarda sergilemektedir. Bu başarı hem bizleri onların adına hem de öğrencilerimizi kendileri adına mutlu etmekte ve gururlandırmaktadır.

alt

FOLKLOR GRUBUMUZ

Eğitim alan kişilerden oluşan çok aktif bir folklor grubumuz da eğitimin bir parçası olarak çalışıyor.

alt

alt

MEVLEVİ GRUBUMUZ

Özel bir grup oluşturduk; ritm, beden ve zihin uyumu

alt

EL İŞİ DERSLERİ

alt

MESLEKİ EĞİTİM – HAFİF MOBİLYA ÜRETİMİ

alt

Bilgisayar derslerinde öğrencilerimiz çok başarılılar!

alt

ve tabii;

SPOR TAKIMLARI

Basketbol Takımımız

İlk spor takımımız, ilk göz ağrımız… artık müsabakalara hazır.

alt

Biz onlar için varız…

Eğitim her engeli aşar… Doğrudur bu söz !

Yemek yemek !

El yıkamak !

Dişler tertemiz !

Yemek bizden !

Yerleri iyi süpürürüz !

Eşyalarımızı derleriz !

Her öğrenci için herkes canla başla…

alt

Her öğrenci için farklılaştırılmış özel bir çaba…

Bazen uzun bir sabır ama uzmanlıkla teke tek !

alt

Bazen de sınıf içinde topluca…

Bazen her öğrenciye sınıfta da bir öğretmen…

alt

Bazen bir kaç dakika dikkat için bir kaç saat sarf etmek gerekir…

alt

Bu sınıfa ders vermenin onuru başka bir hizmetle ölçülebilir mi ?

Bir sınıfta 3 öğretmen… Kimin için ?

İşte farklı bir ders: El işleri ve resim…

alt

Öğrenciler o kadar hevesli ki…

alt

Her birimizin yapabileceği işler var…

alt

Biz dramada da varız…

alt

Eğlenceler de bir eğitimdir…

Hem de iyi eğitim…

Bazen salonda film seyrederiz…

O filmler de bize çok şeyler öğretir…

Geziler ve spor …

Spor çok önemli !

Enerjilerinin olmulu yöne akması için…

Ve sosyalleşmeleri için gerekli…

Modern zihin engelli eğitiminin temel zemini artık “Toplum temelli rehabilitasyon”. Bu sistemde eğitim ve rehabilitasyon  hayatın her alanını kapsamalıdır…

Onlar yaşamak için gerekenleri öğrenmeliler…

Böylece hayata tutunabilsinler…

Kendi başına !

Ve eğlenerek öğrenmek…

Neşe içinde her an öğrenmek !

Onlar da çalıp, söyler…

Neşeyle !

Adeta bir grup gibi…

alt

Onlardan bir şarkı dinlemek ne güzel !

Bahçemiz her şey için mükemmel !

Ve hayatın her parçasını fark etmek ve yaşamak…

Devam ediyoruz; onlar neleri başarıyor…

alt

Aşkın ve Sevginin Korosu

alt

Ve atölyede mobilya ustaları yetişiyor…

alt

Sehpa yapıyoruz….

alt

CARDİN CONCEPT için…

alt

Bunları biz yaptık, müşterilerin evlerine gidiyor !

alt

Başka işler de var hedefimizde…