Makaleler

Gelecek yüzyılda çeşitli nedenlerle nüfus içindeki oranı artacağı bilinen özürlülük hali, cemiyet hayatında toplumdan dışlanma, utanma ve önyargının en yaygın nedenlerinden birisidir.

 

Son aylarda ülkemizin Avrupa Birliği (AB)’ne giriş yolunda kat ettiği mesafe, bir çok AB fonunun da insanımızın hizmetine sunulabilme ümidini vermektedir.

 

İletişim; kişilerarasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir terimdir. İletişim, her şeyden önce bir duygu ve düşünce alışverişi olduğu için kişiler, çevresindekilerle kurmuş olduğu ilişkilerde dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Dikkatli ve duyarlı bir

İŞİTSEL SÖZEL YAKLAŞIM (AUDITORY VERBAL THERAPY- AVT) II. Dünya Savaşı sonrasında transistörlü radyoların gelştirilmesinin ardından ileri derecede işitme kayıplı kişilerin işitmelerini iyileştirmek amacıyla işitme cihazları kullanılmaya başlanmıştır. İşitm engelli bir

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNİNDE KULLANILAN DOĞAL İŞİTSEL SÖZEL YAKLAŞIM (NATURAL AUDITORY ORAL APPROACH – NAO ) İşitme engelli çocukların eğitiminde kullanılmakta olan çeşitli yaklaşımlar, işaret desteği alan ve işaret desteği almayan yöntemler olarak

840099
Toplam
840099

IP Adresiniz: 3.234.210.89
19-11-2019 03:06