Makaleler

alt

Öğrenmenin temel şartlarından birisi etkinliktir ve birey etkin olduğu sürece daha iyi öğrenir. Dramatik oyun bireyin etkin olduğu ve üzerinde prova yapılmayan bir gösteridir. Yurdumuzda yaratıcı drama normal eğitim programları ile bütünleşmeye başlamıştır. Ancak özel eğitim gerektiren çocuklarda pek kullanılmamaktadır.

alt
Fenilketonüri zihinsel özür yaratan bir kalıtsal metabolik hastalıktır. İlk kez 1934 yılında AsbjörnFölling (1888-1937) isimli Norveçli bir hekim tarafından zihinsel engelli olan sarışın, mavi gözlü iki kardeşte tanımlanmıştır. Hastalık ismini idrarda normalde bulunmayan, bu hastalıkta idrarla atılan bir maddeden almaktadır.

alt

Engelli olsun normal olsun her birey cinsiyeti ile doğar. Cinsiyet kelime anlamı olarak “dişi” veya “erkek” olma şeklinde açıklanmaktadır. Cinsel kimlik ise kişinin cinsiyetinden haberdar olması ve cinsiyetine uygun davranışlar göstermesidir. Bu noktada kişinin kendi cinsiyetinden memnun olması, böyle yaşamaktan mutluluk duyması çok önemlidir.

alt

Araştırmalar ne söylüyor? Çalışan anne, baba olmak çocuk için bir sorun mu?

Bugün herhangi bir çalışan anne ile konuşun, size söyleyeceği kaçınılmaz tek sözcük vardır, o da suçluluk. Anneler çocuklarını evde bırakmak konusunda suçluluk duyarlar ve bunun kısa ve uzun vadeli etkileri konusunda endişe duyarlar, çünkü bu durumun gelecekte çocuklarının gelişimini etkileyebileceği kaygısı taşırlar.

alt

Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana sosyal bilimlerin gelişmesi neticesinde her bireyin değerli olduğu anlayışı önem kazanmış; bu anlayışın yansımaları eğitim bilimlerini de etkilemiştir. Yüzyıllardır süregelen öğreten merkezli, durağan, katı ve kalıplaşmış sistematik yargıları içeren geleneksel eğitim yaklaşımı terk edilmeye başlanırken, öğrenen merkezli, dinamik, işlevsel  ve yeniden yapılandırmacı niteliklere sahip olan çağdaş eğitim anlayışı günümüzde önem kazanmıştır.

alt

Zihinsel Engelli Çocuklarda İletişim

Zihinsel Engelliler; bir başkasına fiziksel, duygusal ve düşünsel bağımlılıkyaşamaktadır.Bu nedenle zihinsel engelliler ile yapılan çalışmalarda toplum, aile ve meslek grupları onların yararını en üstte tutmak durumundadır. Mesleki çalışma açısından zihinsel engelli ile iletişime bakıldığında iki önemli öge vardır. Uzman (Öğretmen, Sosyal Hizmet Uzmanı, Hemşire, Aile ve diğer kişiler) ve Zihinsel Engelli çok önemlidir. Zihinsel Engelli ve mesleki açıdan aile ve toplum da çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Burada ele alınan iletişim uzman ve yakını olan zihinsel engellinin arasında birebir kurulan ilişkidir (www.genetikbilimi.com).

alt

Sosyalleşme, doğumdan itibaren başlayan bir süreçtir. Bireyler, çocukluktan hatta bebeklikten başlayarak birçok sosyal beceriyi anne- babalarından, öğretmenlerinden, akranlarından öğrenirler. Bu becerilerin gelişmesi çocuğun ileriki dönemlerde öğreneceği beceriler için temel oluşturacaktır. Bireyler yaşları arttıkça birçok alanda gelişme gösterirler, bu doğrultuda sosyal becerilerde de artış gözlenebilir; yaşları arttıkça sosyal ortamlara girerler  ve başkaları ile etkileşim kurmak zorunda kalırlar.